Prohlášení o přístupnosti

  Svazek obcí SMRK se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

  Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky na doméně www.sosmrk.nmps.cz.


Stav souladu

  Tyto webové stránky jsou plně v souladu s předpisy, které provádějí uvedenou směrnici.


Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

  Toto prohlášení bylo vypracováno dne 15. září 2019.


Zpětná vazba a kontaktní údaje

  Případné technické dotazy můžete zaslat na adresu správce webu .


Hlavní stránka