Prohlášení o přístupnosti

  Svazek obcí SMRK se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

  Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky na doméně www.sosmrk.nmps.cz.


Stav souladu

  Tyto webové stránky jsou plně v souladu s předpisy, které provádějí uvedenou směrnici.


Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

  Toto prohlášení bylo vypracováno dne 15. září 2019.


Zpětná vazba a kontaktní údaje

  Případné technické dotazy můžete zaslat na adresu správce webu .


Hlavní stránka